Иргэдийн гэнэтийн ослын даатгал

АЧ ХОЛБОГДОЛ

Таныг гэмтэж бэртэх, өвчин эмгэг туссаны улмаас ажлаа хийх боломжгүй болсон үед санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг ач холбогдолтой даатгал юм.

ДАВУУ ТАЛ

– Нөхөн төлбөрийг эмчилгээний зардлаар төлүүлэх эсвэл тэтгэмж хэлбэрээр авах гэсэн сонголтыг хийх боломжтой

– 24 цагийн турш даатгалын хамгаалалт үйлчилнэ

– Та нөхөн төлбөрийг эмчилгээний зардал хэлбэрээр авах тохиолдолд эмнэлэгээ өөрөө сонгох боломжтой

– Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бүрэн үйлчилнэ /бүх аймаг суманд даатгалын төлөөлөгчтэй/

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХУРААМЖ

Даатгалын үнэлгээг Даатгуулагч өөрөө тогтооно.

Харилцагч Байгууллагууд