Дуудлагын Даатгал

Дуудлагын даатгалын алба нь:

 

Таны цагийг хэмнэн тантай утсаар холбогдож жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал болон тээврийн хэрэгслийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг танд санал болгож мэдээлэл өгөн хурдан шуурхай  үйлчилж, таны байгаа газарт даатгалын гэрээг хүргэлтээр хүргэж өгөх дуудлагын даатгалын үйлчилгээг үзүүлж байна.

Харилцагч Байгууллагууд