Компанийн тухай

Үнэт зүйлс:

Цар хүрээгээ тэлэн дээшлүүлэх

Ажилтан бүрийн сэтгэл ханамж

Хамтын ажиллагаа

Итгэлцэл

Манлайлал

Манай байгууллага нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны №86 тогтоолоор ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг 2019 онд авсан юм.

 

Мөн бид үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг өргөжин тэлэх үүднээс Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олон улсын даатгалын зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх эрх буюу давхар даатгалын зуучлалын эрхийг 2021 оны 3/24 нд баталгаажуулан авсан билээ.

Бид чадварлаг залуу эрч хүчтэй мэргэшсэн  хамт олноор багаа бүрдүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд иргэдийн даатгалын алба, байгууллагын даатгалын алба, дуудлагын даатгалын алба, давхар даатгалын алба  гэсэн 4 албанд харъяалагдан хүний нөөцийн бүрдүүлэлт хийн ажиллаж байгаа бөгөөд Одоогоор 4 салбар нэгжтэйгээр  ажиллаж байна.

 

Манай компаний хувьд эрхэм зорилгодоо хүрэхийн тулд урт хугацааны найдвартай хамтын ажиллагааг нэн тэргүүнд тавьж найдвартай үйлчилгээг харилцагч байгууллага болон хувь хүндээ чиглэсэн даатгалын цогц шийдэлийг санал болгон ажиллана.

Харилцагч Байгууллагууд