Нөхөн Tөлбөр

Даатгалын тохиолдол гарсан үед ямар арга хэмжээ авах вэ?

 

  • Хүний амь нас, эрүүл мэндтэй холбоотой нөхцөл байдлын үед шаардагдах түргэн тусламжийг яаралтай үзүүлэх түргэн тусламж, холбогдох мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэх
  • Даатгалын тохиолдол гарсан үед холбогдох даатгалын газрын шуурхай албанд холбогдож ослын дуудлага өгөх мөн Цахим Капитал ХХК-н холбогдох даатгалын менежерт мэдэгдэх.
  • Осол гарсны улмаас зам түгжирсэн тохиолдолд ослын газрын зургийг 4 талаас нь авсны дараа байрнаас нь хөдөлгөх

 

Нөхөн төлбөрийн материал бүрдүүлэлт:

 

  1. Өргөдөл, албан бичиг;
  2. Даатгалын баталгааны эх хувь;
  3. Цагдаа, Онцгой байдлын алба, эмнэлэг, засаг захиргааны байгууллага, орон сууцны контор болон бусад хуулийн байгууллагын хохирлыг нотлох акт, дүгнэлт, тодорхойлолт.
  4. Осолд орсон бүх автомашины тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, жолоочийн жолооны үнэмлэхний хуулбар.
  5. Баримтжуулсан гэрэл зураг, видео бичлэг.
  6. Ослыг гэрчлэх гэрчийн тодорхойлолт.
  7. Даатгагч шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд үнэлгээний байгууллагын үнэлгээний дүгнэлтийг гаргуулан материалдаа хавсаргах.

Харилцагч Байгууллагууд