Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Хариуцлагын даатгал:

  • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
  • Байгууллагын хариуцлагын даатгал
  • Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
  • Сайн дурын жолоочийн хариуцлагын даатгал
  • Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
  • Гэрээний хариуцлагын даатгал
  • Бүтээгдэхүүн, олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлага
  • Түрээслэгчийн хариуцлагын даатгал

Жолооч та өөрийн тээврийн хэрэгслээ жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эд хөрөнгө, эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учруулсан тохиолдолд даатгалын компани таны өмнөөс бусдад учруулсан хохирлыг барагдуулдаг ач холбогдолтой даатгал юм.

ХАМГААЛАХ ЭРСДЭЛҮҮД

Бусдад учруулсан хохирол буюу:
– Амь нас
– Эрүүл мэнд
– Эд хөрөнгө

НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

Жолоочийн буруутай үйлдэлээс шалтгаалан осол гарсан тохиолдолд хохирогчид 5-10 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийг даатгалын компаниас төлөх боломжтой.

ХАМААРАХГҮЙ ЭРСДЭЛҮҮД

– Даатгуулагчид өөрт учирсан хохирол
– Сэтгэл санааны хохирол

ЭНЭХҮҮ ДААТГАЛД ХЭН ХАМРАГДАХ ВЭ?

– Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч иргэн бүр
– Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчөөс үл хамаараад мэргэшсэн жолооч болон С, D ангиллын жолооч нар заавал даатгуулна.

ДААТГАЛЫН СУУРЬ ХУРААМЖ

Зам тээврийн аваар ослын улмаас тээврийн хэрэгслийг жолоодож явсан жолооч гэмтэж бэртэх, нас барах зэрэг тохиолдолд гарах эмнэлэг, эмчилгээний бодит зардлыг төлдөг даатгал юм.

Харилцагч Байгууллагууд