Сайн дурын жолоочийн хариуцлагын даатгал

Хариуцлагын даатгал:

  • Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал
  • Байгууллагын хариуцлагын даатгал
  • Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
  • Сайн дурын жолоочийн хариуцлагын даатгал
  • Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал
  • Гэрээний хариуцлагын даатгал
  • Бүтээгдэхүүн, олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлага
  • Түрээслэгчийн хариуцлагын даатгал

Ач холбогдол: Сайн дурын хариуцлагын даатгал. Жолооч та өөрийн тээврийн хэрэгслээ жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцох үедээ бусдын эд хөрөнгө, эрүүл мэнд, амь насанд хохирол учруулахад даатгалын компани таны өмнөөс бусдын хохирлыг барагдуулах даатгал юм.

Онцлог: Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалыг нэн тэргүүнд заавал хийлгэх бөгөөд нэмэлтээр тус даатгалыг хийлгэж бодлог.

Харилцагч Байгууллагууд