Тоног төхөөрөмжийн даатгал

Даатгалын зүйл:

 • Бүх төрлийн тооцоолон бодох машин
 • Цахилгаан хэрэгсэл
 • Тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж
 • Бүх төрлийн өөрөө явдаг механизм, түүний бүрэлдэхүүн

Даатгалын эрсдэл:

 • Байгалийн
 • Цахилгаан
 • Хулгай, дээрмийн
 • Ус алдалтын
 • Галын
 • Гадын хүчин зүйлс
 • Тээвэрлэлтийн үеийн
 • Батлагдсан усан гармаар гарах үеийн
 • Дурын операторын жолоодох үеийн

Харилцагч Байгууллагууд