Гэнэтийн ослын даатгал

Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал:

  • Гэнэтийн ослын даатгал
  • Гадаадад зорчигчийн даатгал
  • Дотоодод зорчигчийн даатгал
  • Эрүүл мэндийн даатгал
  • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал

Таныг гэмтэж бэртэх, өвчин эмгэг туссаны улмаас ажлаа хийх боломжгүй болсон үед санхүүгийн дэмжлэг үзүүлдэг ач холбогдолтой даатгал юм.

ДАВУУ ТАЛ

– Нөхөн төлбөрийг эмчилгээний зардлаар төлүүлэх эсвэл тэтгэмж хэлбэрээр авах гэсэн сонголтыг хийх боломжтой

– Нөхөн төлбөрийг тэтгэмж хэлбэрээр авах тохиолдолд хуанлийн хоногоор олгоно /ажлын 5 өдөр + амралтын 2 өдөр/

– 24 цагийн турш даатгалын хамгаалалт үйлчилнэ

– Та нөхөн төлбөрийг эмчилгээний зардал хэлбэрээр авах тохиолдолд эмнэлэгээ өөрөө сонгох боломжтой

– Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бүрэн үйлчилнэ /бүх аймаг суманд даатгалын төлөөлөгчтэй/

– Багцын хөнгөлөлт

– Хураамжийн уян хатан хувь

ЭРСДЭЛИЙН ТӨРӨЛ:

Байгалийн (гал түймэр, үер, шуурга, хорт ургамалд хортох, хүчит салхи, газар хөдлөлт гэх мэт.)

Ахуйн (зүсэгдэх, хавчуулах, халтирах,унаж бэртэх, элдэв юманд цохиулах, түлэгдэх, зам тээврийн аюул осолд өртөх)

Үйлдвэрлэл техникийн (уурхай нурах, цөмрөх, дэлбэрэх, хорт хийнд хордох, гулгалтад өртөх, химийн бодист хордох, цахилгааны хүчдэл дэлбэрэлтийн нөлөөлөл, шаталтын нөлөөлөл, сантехник дулааны сүлжээний гэмтлийн нөлөөлөл, машин тоног  төхөөрөмж багаж хэрэгсэлтэй харьцах үеийн нөлөөлөл)

Мал амьтны нөлөөллөөр үүсэх (морь малаас унах чирэгдэх , малд дайруулах, мөргүүлэх, өшиглүүлэх, хазуулах )

Бусад

Харилцагч Байгууллагууд