Эрүүл мэндийн даатгал

Эрүүл мэнд, гэнэтийн ослын даатгал:

 • Гэнэтийн ослын даатгал
 • Гадаадад зорчигчийн даатгал
 • Дотоодод зорчигчийн даатгал
 • Эрүүл мэндийн даатгал
 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал

Хувийн эрүүл мэндийн даатгал нь таны сонгосон багцаас хамааран 10сая-50сая төгрөг хүртэлх эмчилгээ, үйлчилгээг улсын болон хувийн тэргүүлэх эмнэлэгүүдээс авах бүрэн боломжтой байдаг. Түүнчлэн Монгол улсад эмчлэгдэх боломжгүй нь тодорхойлогдвол дэлхийн аль ч улсад эмчлүүлэх боломжтой гэх мэт олон давуу талуудтай.

 

Давуу тал

 • Монгол улсад эмчлүүлэх боломжгүй болох нь тогтоогдсон бол дэлхийн аль ч улсад эмчлүүлэх боломж
 • Зөвхөн өөрт тохирсон хамгаалалт буюу даатгалын багцаа сонгож бүрдүүлэх боломжтой.
 • Монгол улсад эмчлүүлэх боломжгүй болох нь тогтоогдсон бол дэлхийн аль ч улсад эмчлүүлэх боломжтой
 • Архаг хууч өвчин, хавдар, сэтгэц болон сэтгэл зүйн эмгэгийн тусламж, үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой
 • Эмчийн жороор олгогдох эм, тариа 80-100% хөнгөлнө.
 • Зөөн тээвэрлэх үйлчилгээг багцдаа оруулах боломжтой
 • Төлбөрөө хуваан төлөх уян хатан нөхцөл
 • Улсын болон хувийн тэргүүлэх эмнэлэгүүдээс тусламж үйлчилгээ авах боломжтой.
 • Дараах төрлийн хамгаалах эрсдлүүдээс даатгалын багцаа бүрдүүлэх боломжтой.

Харилцагч Байгууллагууд